Offer Information

[落雨必購家電及用品 低至4折]

2023-05-17
over 2000 pick up points
招募友和YOHO會員


夏天成日打風兼落雨,每日相對濕度高達95%或以上,洗完啲衫晾極都唔乾?想啲衫快乾啲,可以選擇開抽濕機或者直接用乾衣機烘乾衣服,即睇抽濕機及乾衣機推介。產品價格、贈品及換購活動以產品頁爲準。數量有限,售完即止。


抽濕機